fbpx

Ako smještaj oglašavate na drugim internet stranicama ove namjene, dvostruke rezervacije možete izbjeći uspostavljanjem dvosmjerne sinhronizacije kalendara mojStan i Airbnb kalendara.

Uvoz (Import) kalendara u AirBnB

Uvoz kalendara daje vam mogućnost za automatsko usklađivanje kalendara na Airbnbu sa kalendarom mojStan.org jer naš portal podržava format iCalendar.

Za uvoz kalendara:

  1. Na stranici airbnb.com kliknite na Domaćin i odaberite Kalendar.
  2. Na stranici s kalendarom kliknite na Postavke dostupnosti (eng: Availability settings).
  3. Pod Sink. kalendara odaberite Izvoz kalendara. (eng: Export calendar)
  4. Kopirajte URL mojStan kalendara u polje Adresa kalendara (URL).
  5. Kalendaru dodijelite naziv mojStan.org.
  6. Kliknite na Uvezi kalendar. (eng: Import calendar)

NAPOMENA: Kad unosite izmjene u mojStan.org kalendar koji se sinkronizuje sa vašim kalendarom na Airbnb-u, unesene izmjene će gostima koji pregledaju vaš oglas biti vidljive za nekoliko sati.

Izvoz (Export) kalendara u mojStan

Izvoz kalendara daje vam mogućnost da podatke iz svog kalendara na Airbnb-u vidite u kalendaru mojStan.org. U nastavku je opisan postupak izvoza kalendara u formatu iCal i ubacivanje podataka u kalendar na mojStan.org portal.

  1. Na stranici airbnb.com kliknite na Domaćin i odaberite Kalendar.
  2. Na stranici s kalendarom kliknite na Postavke dostupnosti (eng: Availability settings).
  3. Pod Sinhronizacijom kalendara odaberite Izvoz kalendara (eng: Export calendar).
  4. Kopirajte (Copy) svoj Airbnb kalendar i pošaljite nam ga na email (info et mojstan.org). Nakon što ga postavimo, biće uspostavljena dvosmjerna sinhronizacija.

Šta to znači za našeg menadžera (vlasnika stana) koji se oglašava na portalu mojStan?

To znači da sve rezervacije koje ostvarite putem AirBnB.com servisa se automatski prenose u mojStan kalendar. Takođe, sve rezervacije koje se ostvare preko mojStan kalendara se automatski prenose AirBnB.com kalendar.

U nekoliko slika, pokušaćemo dodatno da vam prikažemo način uspostavljanja sinhronizacije:

Vezani link:

UPUTSTVO: Dvosmjerna sinhronizacija kalendara mojStan i Booking.com