fbpx

Aktuelna ponuda stambenih kredita

Ukoliko želite da se i vaša ponuda nađe na našoj listi, molimo da nas kontaktirate putem kontakt forme.
Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

USLOVI ZA KLIJENTE BANKE:

Iznos kredita: Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahtjeva za kredit, minimum 15.000,00 KM

Rok otplate: Od 2 do 25 godina

Grejs period (izbor korisnika kredita): Do 12 mjeseci uz pripis obračunate kamate glavnom dugu

Nominalna kamatna stopa: 3,99% fiksna prve dvije godine korištenja nakon toga promjenljiva i iznos 6 mjesečni EURIBOR + 3,99%

Naknada za obradu zahtjeva: 1 % min 100,00 KM

Način otplate kredita: Mjesečno u  KM protivvrednosti EUR-a po zvaničnom srednjem kursu na dan plaćanja.

Sredstva obezbjeđenja:

 • Krediti sa žirantom: hipoteka (omjer kredita i hipoteke je 1:1.10), polisa osiguranja, žirant, mjenice i administrativne zabrane
 • Krediti bez žiranta: hipoteka (omjer kredita i hipoteke je 1:1,50), polisa osiguranja, mjenice i administrativne zabrane.

EKS*: 4,26%

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

Iznos kredita koji Banka odobrava zavisi od kreditne sposobnosti korisnika kredita.
Rok: do 25 godina

Kamatna stopa:

Fiksna kamatna stopa

 • za kredite do 5 godina  - 3,45% godišnje
 • za kredite do 10 godina - 4,50% godišnje

Varijabilna kamatna stopa

za kredite do 10 godina:

 • 3,95% godišnje, fiksno prvih 5 godina
 • 3,95% godišnje + 12M EURIBOR nakon prvih 5 godina

za kredite do 15 godina

 • 4,20% godišnje, fiksno prvih 5 godina
 • 4,20% godišnje + 12M EURIBOR nakon prvih 5 godina

za kredite do 25 godina

 • 4,50% godišnje, fiksno prvih 5 godina
 • 4,50% godišnje + 12M EURIBOR nakon prvih 5 godina

Efektivna kamatna stopa iznosi od 3,73% godišnje. Efektivna kamatna stopa zavisi od iznosa kredita, roka otplate i troškova koji ulaze u obračun iste.

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

Hipotekarni krediti Vam omogućavaju jednostavno i brzo rješavanje stambenog pitanja kupovinom stana ili kuće, kupovinu poslovnog prostora, refinansiranje postojećih kreditnih obaveza, kao i da dođete do gotovog novca koji možete koristiti bez namjene za Vaše privatne i poslovne poduhvate!

 • Mogućnost refinansiranja postojećih kreditnih obaveza u našoj ili drugim finansijskim institucijama
 • Mogućnost finansiranja kupovine stana ili kuće
 • Mogućnost finansiranja kupovine stana u izgradnji
 • Mogućnost finansiranja kupovine poslovnog prostora
 • Mogućnost finansiranja izgradnje/dogradnje/adaptacije
 • Mogućnost osiguranja od rizika bolovanja, nezaposlenosti, smrti i invalidnosti
 • Niža provizija za obradu kredita za korisnike paketa računa