fbpx
Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

USLOVI ZA KLIJENTE BANKE:

Iznos kredita: Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahtjeva za kredit, minimum 15.000,00 KM

Rok otplate: Od 2 do 25 godina

Grejs period (izbor korisnika kredita): Do 12 mjeseci uz pripis obračunate kamate glavnom dugu

Nominalna kamatna stopa: 3,99% fiksna prve dvije godine korištenja nakon toga promjenljiva i iznos 6 mjesečni EURIBOR + 3,99%

Naknada za obradu zahtjeva: 1 % min 100,00 KM

Način otplate kredita: Mjesečno u  KM protivvrednosti EUR-a po zvaničnom srednjem kursu na dan plaćanja.

Sredstva obezbjeđenja:

  • Krediti sa žirantom: hipoteka (omjer kredita i hipoteke je 1:1.10), polisa osiguranja, žirant, mjenice i administrativne zabrane
  • Krediti bez žiranta: hipoteka (omjer kredita i hipoteke je 1:1,50), polisa osiguranja, mjenice i administrativne zabrane.

EKS*: 4,26%

USLOVI ZA OSTALE GRAĐANE

Iznos kredita: Do visine kreditne   sposobnosti podnosioca zahtjeva za kredit, minimum 15.000,00 KM

Rok otplate: Od 2 do 25 godina

Grejs period (izbor korisnika kredita): Do 12 mjeseci uz pripis obračunate kamate glavnom dugu

Nominalna kamatna stopa: 4,45% fiksna prve dvije godine korištenja nakon toga promjenljiva i iznos 6 mjesečni EURIBOR + 4,45%

Naknada za obradu zahtjeva: 1,50 % min 100,00 KM

Način otplate kredita: Mjesečno u  KM protivvrednosti EUR-a po zvaničnom srednjem kursu na dan plaćanja.

Sredstva obezbjeđenja:

  • Krediti sa žirantom: hipoteka (omjer kredita i hipoteke je 1:1.10), polisa osiguranja, žirant, mjenice i administrativne zabrane
  • Krediti bez žiranta: hipoteka (omjer kredita i hipoteke je 1:1,50), polisa osiguranja, mjenice i administrativne zabrane.

EKS*: 4,80%

* Efektivna kamatna stopa izračunata na bazi iznosa 100.000 KM i maksimalnog roka otplate.