fbpx

Ovdje možete da preuzmete primjer ugovora o zakupu stana. Njime zakupodavac predaje zakupcu određeni stan, kuću, poslovni prostor, garažu i sl. na upotrebu ili stanovanje, odnosno daje nekretninu u zakup, iznajmljuje. Zakupac u naknadu za to plaća određeni iznos zakupnine na mjesečnom nivou.

Ovaj dokument služi isključivo kao primjer i može se koristiti u široj upotrebi.

Sadržina ugovora

Ugovor o zakupu treba da sadrži sve što i bilo koji ugovor: podatke o tome ko su ugovorne strane, šta je predmet ugovora i kolika je cijena (zakupnina).

Moguće je urediti i druga pitanja (na primjer, depozit, naknadu eventualne štete u stanu, plaćanje komunalija, način održavanja stana i stvari u njemu).

Na sve što nije regulisano ugovorom primjeniće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o stanovanju.

Pored samog ugovora o zakupu, poželjno je sačiniti i zapisnik o primopredaji koji sadrži popis stvari u momentu ulaska zakupca u posjed stana ili nepokretnosti.

Forma ugovora

Za ovaj ugovor zakonom je predviđena pismena forma. Ovjera u sudu ili od strane notara nije neophodna, ali je, naravno, poželjna ukoliko želite veću sigurnost.