fbpx

Knjiga gostiju je aplikacija u okviru portala MojStan za jednostavno vođenje prijava i odjava gostiju u turističkom smještaju. Knjigu gostiju, u skladu sa Zakonom o ugostiteljstvu, OBAVEZNO moraju da vode svi koji se bave uslugama iznajmljivanja smještaja.

Naša Elektronska knjiga gostiju, koncipirana je tako da je mogu koristiti svi iznajmljivači smještaja turistima bez obzira da li se radi o hotelima, apartmanima, privatnim iznajmljivačima ili bilo kojoj drugoj vrsti smještaja.

Podaci o svakom gostu se unose samo jednom u elektronsku knjigu gostiju. Na taj način je potpuno izbjegnut dvostruki ili višestruki unos praktično istih podataka kao što je to slučaj s "papirnatim" knjigama gostiju.

U aplikaciju su uključeni i svi potrebni i propisani podaci. Svi podaci uneseni u aplikaciju ostaju sačuvani, a moguće ih je u svakom trenutku pregledati, promijeniti, nadopuniti, odštampati ili elektronskom poštom poslati bilo kojem saradniku ili poslovnom partneru. 

Trenutno aplikacija je usklađena sa Pravilnikom o obliku, sadržaju i načinu  vođenja knjige gostiju i popisa gostiju, na osnovu člana 11. stava 4.  i člana 43. stava 2. zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („službene novine Federacije BiH“ broj: 32/09) koju je federalni ministar okoliša i turizma, donio je 14.6.2010. broj 06/1-22-1-1122/10 u Sarajevu.

Takođe, aplikacija je usklađena sa članom 31. stav 6. zakona o ugostiteljstvu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 45/17) i člana 82. stav 2. zakona o Republičkoj upravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 i 57/16), i u skladu sa Pravilnikom o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju u ugostiteljskim objektima za smještaj, koju je donio Ministar trgovine i turizma.

Aplikaciju Knjiga gostiju moguće je koristiti kao sastavni dio paketa usluga ali i kao potpuno nezavisnu aplikaciju od Online Booking sistema Mojstan.org. Za više detalja o paketima usluga pogledajte naš cjenovnik https://mojstan.org/cjenovnik

Postojeći korisnici koji žele da koriste ovu aplikaciju kao uslugu, trebaju poslati na email Zahtjev za uključenje.

NOVI korisnici koji žele da koriste elektronsku knjigu gostiju, trebaju poslati na email Zahtjev za uključenje. Odobrićemo im PROMO period i dogovoriti naknadu za korištenje nakon PROMO perioda.

Prijavite se za ovu uslugu, olakšaće vam život.

Ukoliko bude zainteresovanosti, razvijaćemo ovu usluge i za druge zemlje u regionu.

Cjenovnik

Prijavi se za uslugu