fbpx

Kultura stanovanja je naša lična odgovornost. Kultura korišćenja interneta, takođe. Kućnim redom na sajtu regulišu se pravila ponašanja korisnika stanova čime se obezbjeđuje mirno i nesmetano korišćenje ovog portala u skladu sa njegovom namjenom.

Pravila ponašanja na portalu menadžera (vlasnika stanova, apartmana, hostela i hotela)

Korišćenjem regionalnog portala MojStan (u daljem tekstu: Portal) prihvatate ove uslove korišćenja:

 1. Svi vlasnici nekretnina su naši menadžeri. Menadžeri su dužni da u najkraćem mogućem roku a najkasnije u roku od 24 sata od prijema zahtjeva za rezervacijom na isti odgovore pozitivno ili negativno putem portala mojstan.org (ako se radi o  usluzi standardnog odziva. Za slučaje hitnog odziva (trenutnog odziva) od strane menadžera imamo posebne uslove koje pojedinačno prihvataju menadžeri).
 2. Menadžeri imaju potpuno pravo da direktno kontaktiraju podnosioca zahtjeva za rezervacijom kako bi dodatno provjerili istinitost zahtjeva za rezervacijom. Kontakt podatke od gostiju, svi menadžeri imaju na raspolaganju u njihovom admin dijelu a nakon što rezervacija bude zaprimljena.
 3. Ukoliko se nekretnine reklamiraju i na drugim servisima ove namjene, menadžeri su dužni da sve prihvaćene rezervacije putem drugih servisa ili putem telefona, FB, email-a i sl. odmah ažuriraju unutar portala mojstan.org (Kalendar raspoloživosti - Funkcija Suspenzije) kako bi se izbjegla nepotrebna odbijanja pristiglih rezervacija i time kvario ugled portala i povjerenje gostiju. Za sve navedeno obezbjeđena su uputstva.
 4. Administratori portala kontinuirano vrše monitoring svih transakcija koje se ostvaruju putem portala mojstan.org. Adekvatno će se sankcionisati svaki loš, nesavjestan ili neispravan rad menadžera.

Pravila ponašanja na portalu posjetilaca i gostiju

Korišćenjem Portala MojStan prihvatate ove uslove korišćenja. Saglasni ste da ćete koristiti Portal samo u zakonskim okvirima. Portal se ne smije koristi za slanje vulgarnih ili višetrukih komentara kako bi se iskrivila slika određenog zakupodavca. Portal se ne smije koristiti za objavljivanje materijala koji su agresivni, uvredljivi, nepristojni, preteći ili nezakoniti i koji krše autorska prava, prava na povjerljivost, privatnost i druga prava, kao i za širenje lančanih pisama i neželjene pošte. Ne smijete zaobići niti pokušati da zaobiđete mjere bezbjednosti, uključujući ometanje komunikacije sa Portalom na bilo koji način, ili pokušati da izmjenite sadržaj Portala osim ako to nije izričito dozvoljeno. Možete pogledati, kopirati ili odštampati strane sa Portala isključivo za lične, nekomercijalne svrhe. Bez izričite dozvole administratora, ne možete koristiti, modifikovati, kopirati, štampati, prikazati, reprodukovati, distribuirati ili objavljivati informacije sa Portala. Baner ka Portalu kao i logo Portala možete uključiti u skladu sa unaprijed dogovorenim načinom.

Ograničenje odgovornosti

Portal je javni servis. Portal je dinamičan i vremenom će se mijenjati bez prethodne najave. Sve izmjene na portalu, nove funkcionalnosti i sl. će biti objavljene u kategoriji NOVOSTI. Objavljeni sadržaji se pripremaju na osnovu raspoloživih informacija od mjerodavnih izvora. Portal nastoji da objavljeni sadržaj u najvećoj mogućoj mjeri daje potpunu i tačnu informaciju. Bez obzira na našu punu posvećenost pripremi sadržaja, mojStan nije odgovoran za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu ili neprijatnosti korisnika, koja je nastala kao posljedica upotrebe bilo nepotpune ili netačne informacije na ovom portalu. Korisnici Portala su stoga u potpunosti odgovorni za provjeru tačnosti i potpunosti sadržaja koji se na njemu nalaze. MojStan nije odgovoran za direktnu ili indirektnu štetu ili neprijatnosti koje mogu nastati zbog tehničkih problema ili nedostupnosti Portala. Portal može da sadrži linkove ka Internet sajtovima drugih pravnih i fizičkih lica. MojStan nije odgovoran za sadržaj na tim sajtovima kao ni za njihovu dostupnost. Administrator neće biti odgovoran za bilo kakvu direktnu, indirektnu, posljedičnu ili drugu štetu nastalu korišćenjem Portala ili drugih linkovanih sajtova. Informacije na Portalu mogu da sadrže tehničke ili tipografske greške.

Bezbjednost i praćenje podataka

MojStan zadržava pravo da sakuplja sljedeće informacije o korisnicima ovog portala:

 • Informacije o vlasnicima nekretnina kao što su telefon, adresa, email
 • Informacije o nekretninama kao što su tip ili vrsta nekretnine, broj soba, godina izgradnje, podaci o vlasniku i sl.
 • Informacije o detaljima rezervacije kao što su ime i prezime osobe koja je rezervisala nekretinu, period rezervacije, ima nekretnine i sl.
 • Elektronska knjiga gostiju - sve podatke propisane pravilnikom mjerodavne institucije,
 • Ime domena sa kog je pristupljeno Portalu,
 • Datum i vrijeme pristupa Portalu,
 • IP adresa,
 • Praćenje kretanja (aktivnosti) kroz Portal,
 • Broj uspjelih i neuspjelih pokušaja prijavljivanja na Portal,
 • Podatke o korišćenju Portala (cookies - kolačić) i druge tehničke podatke,
 • Ostale informacije koje mogu biti od koristi u istražnim postupcima,

U cilju bezbjednosti Portala, na mreži se prati sav saobraćaj kako bi se identifikovali neovlašćeni pokušaji postavljanja ili promjena sadržaja, kao i svaki drugi pokušaj koji može da prouzrokuje štetu na Portalu ili informaciono-komunikacionom sistemu. MojStan zadržava pravo da isključi određene korisnike sa servisa ukoliko pokušavaju da zloupotrebe Portal na bilo koji način. Ovi podaci se mogu koristi od strane lica, koja su ovlašćena za sprovođenje zakona i na osnovu zahtjeva pravnog postupka, za dobijanje podatka u istražnom postupku. Svi koji koriste Portal kao i računarski sistem koji podržava Portal, izričito pristaju na ovakvo nadgledanje, a ukoliko ono pokaže zloupotrebu ili kriminalne radnje, može se iskoristiti za prijavu nadležnim organima. U interesu svih korisnika Portala, sarađivaćemo sa CERTOM i organima nadležnim za suzbijanje kriminalnih i cyber aktivnosti i povrede sistema i mreža. Nijedan prenos informacija preko Interneta ne može se smatrati potpuno bezbjednim. Iako težimo tome da obezbedimo najveću moguću zaštitu, ne možemo garantovati bezbjednost razmjene podataka između Vas i Portala.

Uvaženi gosti, hvala što koristite naše usluge, želimo Vam prijatan boravak na našem portalu i da putem nas izaberete stan iz svojih snova - ili na dan ili za cijeli život!