fbpx

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj taksi („Službeni glasnik Republike Srpske'' br:106/15) koji  je u primjeni od 01.01.2016. godine, kojim je propisano paušalno plaćanje boravišne takse po svakom krevetu odnosno ležaju za poreske obveznike koji pružaju usluge smještaja u kućama za odmor, apartmanima i sobama za iznajmljivanje.

Paušalni iznos boravišne takse prijavljuje se na godišnjem nivou putem prijave GP-PIBT koju smo samo zbog vas ali i zbog podsticanja legalizacije ove djelatnosti omogućili putem našeg portala.

Ovu prijavu smo pretvorili u elektronsku prijavu koju vrlo lako možete popunjavati na našem portalu. Za ispravan unos brinu se posebne kontrole koje smo implementirali koje se brinu o ispravnosti popunjavanja prijave kao i funkcija predpopunjavanja. To znači, nakon što jednom prijavu popunite u cjelosti, drugi put ćete samo promjeniti datume a svi ostali podaci se automatski povlače iz baze podataka i popunjavaju vašu novu prijavu i time vam olakšavaju unos i štede vrijeme.

Dakle, obveznik ste podnošenja prijave za godišnju prijavu paušalnog iznosa boravišne takse ukoliko ste ugostitelji pravno lice, preduzetnici i fizička lica koji pružaju usluge smještaja  u kući za odmor, apartmanu i sobi za iznajmljivanje.

Elektronsku prijavu, nakon popunjavanja moguće je sačuvati u formatu PDF i odštampati. Kada se steknu uslovi za to, ovu prijavu ćete moći digitalno potpisati i poslati u poresku upravu bez potrebe da idete na šalter. Elektronsku prijavu GP-PIBT moguće je koristiti kao sastavni dio paketa usluga ali i kao potpuno nezavisnu uslugu od Online Booking sistema Mojstan.org. Za više detalja o paketima usluga pogledajte naš cjenovnik https://mojstan.org/cjenovnik

Postojeći korisnici koji žele da koriste ovu aplikaciju kao uslugu, trebaju poslati na email Zahtjev za uključenje.

NOVI korisnici koji žele da koriste knjigu stranih gostiju, trebaju poslati na email Zahtjev za uključenje. Odobrićemo im PROMO period i dogovoriti naknadu za korištenje nakon PROMO perioda.