fbpx

U skladu sa Pravilnikom o ulasku i boravku stranaca („Službeni glasnik BiH“, broj 25/16) podaci za strane državljane OBAVEZNO SE UNOSE u Knjigu stranih gostiju koja se vodi u skladu sa propisima o strancima. Za provođenje ovih propisa zadužena je Služba za poslove sa strancima, kao upravna organizacija u okviru Ministrastva bezbjednosti BiH. http://sps.gov.ba

Za iznajmljivače iz Bosne i Hercegovine to znači da su svaki boravak stranca dužni prijavljivati u ovu službu putem propisanog formulara i to na dnevnom nivou.

Postojeći način rada bitno smo unaprijedili i navedenu evidenciju stranih lica formirali u obliku Elektronske USLUGE pod nazivom Knjiga stranih gostiju.

Usluga je u obliku formulara koji se predpopunjava ukoliko je osoba koja ponovo dolazi u isti smještajni objekat. U tom slučaju potrebno je samo upisati datum i vrijeme dolaska i odlaska.

Takođe, implementirane su datumske i druge kontrole kako se greškom ne bi upisali pogrešni podaci. Nakon snimanja unosa, moguć je export podataka u željenom periodu, u propisani excel format, radi slanja prema Službi za poslove sa strancima BiH.

Aplikaciju Knjiga stranih gostiju moguće je koristiti kao sastavni dio paketa usluga ali i kao potpuno nezavisnu aplikaciju od Online Booking sistema Mojstan.org. Za više detalja o paketima usluga pogledajte naš cjenovnik https://mojstan.org/cjenovnik

Postojeći korisnici koji žele da koriste ovu aplikaciju kao uslugu, trebaju poslati na email Zahtjev za uključenje.

NOVI korisnici koji žele da koriste knjigu stranih gostiju, trebaju poslati na email Zahtjev za uključenje. Odobrićemo im PROMO period i dogovoriti naknadu za korištenje nakon PROMO perioda.

Prijavite se za ovu uslugu, olakšaće vam život. Ukoliko bude zainteresovanosti, razvijaćemo ovu usluge i za druge zemlje u regionu.

Cjenovnik

Prijavi se za uslugu